Julkaistu: 2008-03-18 15:44:18 CET
Elisa - Pörssitiedote
ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2008 hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen
31.12.2007 perusteella jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautusta
1,80 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä pääomanpalautus
maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 25.3.20087 Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksu alkaa
1.4.2008.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2007.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6 ja siihen valittiin
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
nykyisistä jäsenistä Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja uusina
jäseninä Tomas Otto Hansson (johtaja, Novator), Orri Hauksson
(johtaja, Novator Finland), Pertti Korhonen (toimitusjohtaja,
Elektrobit Oyj) ja Eira Palin-Lehtinen (aiemmin johtotehtäviä
Nordea-konsernissa).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan päättämään varojen jakamisesta jakokelpoisista varoista
korkeintaan 250 000 000 euroon saakka. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus on voimassa 31.3.2010 saakka ja sen nojalla
annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 50,0
miljoonaa kappaletta.

Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen.
Hankintavaltuutuksen osakemäärää on enintään 15 000 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa 31.8.2009 saakka.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet