Julkaistu: 2008-02-01 08:35:17 CET
Metsä Board Oyj - Pääomatapahtuma
M-real myy New Thamesin paperitehtaan Isossa-Britanniassa
M-real Oyj:n pörssitiedote 1.2.2008

Metsäliitto-konserniin kuuluva M-real Oyj on sopinut myyvänsä
Ison-Britannian Kemsleyssä sijaitsevan toimistopaperia valmistavan
New Thamesin tehtaansa DS Smith Plc:lle. Velaton kauppahinta on GBP
60 miljoonaa (noin EUR 80 miljoonaa).

Toimistopaperituotanto New Thamesin tehtaalla jatkuu M-realin lukuun
kuluvan vuoden loppupuolelle, minkä jälkeen toimistopaperituotanto
loppuu ja DS Smith aloittaa tehtaassa aaltopahvin raaka-aineen
tuotannon.

M-realin Ison-Britannian tehdastoimintojen kattamattomat eläkevastuut
huomioon ottaen kaupan kassavaikutuksen arvioidaan olevan noin EUR 60
miljoonaa positiivinen, josta noin EUR 40 miljoonaa syntyy kaupan
toteuttamisen yhteydessä ja noin EUR 20 miljoonaa sitä seuraavien 12
kuukauden kuluessa. Kaupan toteuduttua M-realilla ei ole merkittäviä
kattamattomia eläkevelvoitteita Isossa-Britanniassa. Lisäksi M-real
vapautuu noin EUR 35 miljoonan maksuvelvoitteista vuosina 2008-2015
liittyen aikaisemmin varattuihin eläkevastuisiin ja muihin
Sittingbournen tehtaan sulkemiskustannuksiin.

Kaupasta ei odoteta syntyvän merkittävää luovutusvoittoa tai
-tappiota. Eläkevastuiden vaikutus sekä kaupan lopullinen tulos- ja
kassavaikutus selviävät ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.
Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta M-realin liikevoittoon ilman
kertaluonteisia eriä. Kauppa kirjataan kuluvan vuoden ensimmäisen
neljänneksen tulokseen."Tehostamme toimistopaperin tuotantoa keskittämällä
tuotantoa 
uudemmille tuotantolaitoksille. Nykytuotannon jatkaminen New Thamesin
tehtaalla edellyttäisi suuria investointeja. Tämän lisäksi tehdyn
päätöksen uskotaan tukevan toimistopaperien positiivisen
hintakehityksen jatkumista", M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander
sanoo.

M-real New Thamesin paperikoneen vuotuinen kapasiteetti on 230 000
tonnia toimistopaperia. Tehtaalla on noin 280 työntekijää ja tehtaan
liikevaihto on noin EUR 160 miljoonaa.

DS Smith Plc on kansainvälinen pakkaamiseen keskittynyt konserni. Sen
liikevaihto on noin GBP 1,8 miljardia ja yhtiön palveluksessa on yli
11 000 henkilöä 16 maassa.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

M-REAL OYJ

Lisätietoja
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 465 4321
Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 465 4541