Published: 2008-01-28 11:08:23 CET
Nýherji hf. - Niðurstöður hluthafafundar
- Haldinn 25. janúar sl.
Eftirfarandi var samþykkt á aðalfundi félagsins sem haldinn var í ráðstefnusal
Nýherja Borgartúni 37, kl. 16.00, þann 25. janúar 2008: 


1. Ársreikningur félagsins var lagður fram og samþykktur samhljóða.

2. Samþykkt var að félagið greiddi 0,60 kr. á hlut í arð til hluthafa vegna 
  rekstrarársins 2007 og að arður verði greiddur út 29. febrúar nk. í samræmi
  við eign hluthafa eins og hún var skráð í lok dags þann 25. janúar 2008. 

3. Samþykkt var tillaga um stjórnarlaun fyrir starfsárið 2007: Stjórnarformaður
  kr. 2.850.000, stjórnarmenn kr. 950.000 og varamaður kr. 70.000 fyrir hvern
  fund. 
 
4. Samþykkt var að eftirtaldir skipi stjórn fyrir næsta starfsár: Benedikt
  Jóhannesson, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur Jóh. Jónsson. Samþykkt var að
  varamaður verði Örn D. Jónsson. 	 

5. Samþykkt var að endurskoðandi félagsins verði KPMG Endurskoðun hf.

6. Samþykkt var tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum skv. 55.
  grein hlutafélagalaga, þar sem stjórn er heimilt fyrir hönd félagsins að
  kaupa allt að 10% af nafnverði hlutafjár félagsins, sbr. VIII. kafla laga
  nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupgengi hluta má ekki vera meira en 20% hærra
  eða lægra en síðasta skráða gengi í Kauphöll Íslands. Gildistími
  heimildarinnar er allt að átján mánuðir. 

7. Samþykkt var svohljóðandi tillögu um breytingu á grein 2.1. í samþykktum um
  heimild til handa stjórn til aukningar hlutafjár í Nýherja hf. sbr. 41. gr.
  hlutafjárlaga.: 
	
Aðalfundur Nýherja hf. haldinn 25. janúar 2008 samþykkir eftirfarandi
breytingu á grein 2.1. samþykkta félagsins: 
		
Stjórn félagsins er heimilt, sbr. 41.gr. hlutafélaglaga nr. 2/1995, m.s.br.,
að auka hlutafé félagsins um allt að kr. 65 milljónir með útgáfu nýrra hluta og
ráðstafa þeim með eftirfarandi hætti: 

Allt að kr. 25 milljónir til greiðslu á hlutafé í TM Software hf. Falla
núverandi hluthafar frá forkaupsrétti sínum til kaupa á hlutum þessum. 
Allt að kr. 40 milljónir ætlaðar til sölu til núverandi hluthafa og starfsmanna
innan Nýherja samstæðunnar. 

Útboðsgengi á þessu hlutafé verði 22 og skal stjórn félagsins ákveða sölureglur
fyrir hlutaféð. Skal áskrift fara fram samkvæmt ákvæðum samþykkta félagsins og
V. kafla hlutafélagalaga. 

Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti umfram hömlur á öðrum
hlutum í félaginu Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá
skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. 

Heimild þessi til stjórnar Nýherja hf. gildir í níu mánuði frá samþykkt hennar.	

Ný stjórn skipti með sér verkum á stjórnarfundi, sem haldinn var í framhaldi
aðalfundar. Benedikt Jóhannesson gegnir stöðu stjórnarformanns. Árni
Vilhjálmsson var kjörinn varaformaður.