Julkaistu: 2008-01-17 15:00:00 CET
Componenta Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
Etra Invest Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 25 %
Etra Invest Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 25 %

Componenta Oyj on saanut Etra Invest Oy:ltä seuraavan 16.1.2008 päivätyn
ilmoituksen omistusosuuden
muuttumisesta.

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden
muuttumisesta. 

Etra Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on
ylittänyt 25 % rajan osakekaupalla, joka tehtiin 16.1.2008. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 16.1.2008

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
	          Kpl määrä	Osuus osakepääomasta	Osuus äänimäärästä
Osakkeet	          2 863 130	26,16 %	          26,16 %
Vaihdettavat pääomalainat	  185 000	 1,69 %	          1,69 %
Yhteensä	          3 048 130	27,85 %	          27,85 %

4)  Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja y-tunnus
Etra Invest Oy, Y-tunnus 0672234-6

Helsingissä 10.1.2008 
Etra Invest Oy”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä 31.12.2007 oli 10 942 498 kappaletta.

Helsinki 17. tammikuuta 2008

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa. OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna
2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
http://www.componenta.com


01172353.pdf