Julkaistu: 2008-01-16 14:30:00 CET
Revenio Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Done Solutions Oyj		Pörssitiedote 16.1.2008 klo 15.30


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Jyri Merivirran omistusosuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden
määrästä on laskenut alle yhden viidesosan (1/5) tänään 16.1.2008 Done
Solutions Oyj:n Midas Touch Oy:n ja GDZ Markkinointi Oy:n entisille omistajille
suunnattujen osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen seurauksena. 

Jyri Merivirta omistaa 15.000.000 kappaletta Done Solutions Oyj:n osakkeita,
joka edustaa 19,75 % yhtiön osakkeiden määrästä ja äänimäärästä. Done Solutions
Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 75.936.482 kappaletta. 


Done Solutions Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com


http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.