Published: 2007-11-02 14:11:31 CET
Hagar hf. - Árshlutareikningur - 6 mán.
2007 - Leiðrétting - Frétt send út 2007-10-30 17:19:29 CET
Leiðrétting í fyrirsögn

Árshlutareikningur félagsins hefur að geyma samandreginn samstæðureikning
félagsins og dótturfélaga þess. Hann var samþykktur af stjórn og forstjóra
félagsins 30. október 2007. 
	
Árshlutareikningur félagsins er nú í fyrsta sinn gerður í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Innleiðing staðlanna hefur óveruleg
áhrif á reikningsskil félagsins. 

Lykiltölur í millj. kr. - samstæða

• Hagnaður tímabilsins 1. mars til 31. ágúst 2007 nam 715 millj. kr. en tap
  fyrir sama tímabil árið áður nam 44 millj. kr. 

• Rekstrartekjur tímabilsins 1. mars til 31. ágúst 2007 námu 25.474 millj. kr.
  en námu 22.241 millj. kr. fyrir sama tímabil árið áður. 

• Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilsins námu 26.068 millj. kr. en námu
  23.616 millj. kr. í febrúarlok 2007.
 
• Eigið fé félagsins í lok tímabilsins nam 8.965 millj. kr. en nam 6.538 millj.
  kr í febrúarlok 2007. 

• Eiginfjárhlutfall félagsins var 34,4%


Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri félagsins í síma 530 5500


hagar fréttatilkynning 31 8 2007[1].pdf
hagar árshlutareikningur ifrs 31 8 2007 enskur a[1].pdf