Julkaistu: 2003-12-29 12:30:01 CET
Citycon Oyj - Pörssitiedote
CITYCON OSTI KOSKIKESKUS- JA KOSKIKARA-K
Citycon Oyj         Pörssitiedote 29.12.2003 klo 13.30

CITYCON OSTI KOSKIKESKUS- JA KOSKIKARA-KAUPPAKESKUKSET

Vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut Citycon Oyj on ostanut
Polar Kiinteistöt Oyj:ltä yhtiön osuudet Tampereen Koskikeskuksesta
ja Valkeakosken Koskikarasta. Samalla Citycon on tehnyt myös esisopi-
muksen Seinäjoen Torikeskuksen hankinnasta. Esisopimuksen ehtojen 
täyttyessä kauppa toteutetaan 27.2.2004. Hankinnat tukevat Cityco-
nin vahvaa asemaa Suomen liikekiinteistömarkkinoilla ja yhtiön 
ydinliiketoimintana olevaa kauppakeskusliiketoimintaa.

Tampereen Koskikeskuksen ja Valkeakosken Koskikaran kauppahinta 
oli yhteensä 49,3 miljoonaa euroa. Kohteiden nettotuotto 
kauppahinnalle on kaupantekohetkellä noin 7,9 prosenttia. 
Kauppojen rahoittamiseksi Citycon Oyj nostaa 45 miljoonan euron 
lainan. Laina-aika ja –ehdot vastaavat marraskuussa 2002 tehtyä 
rahoitussopimusta. Syndikoidun lainan pääjärjestäjä on Nordea 
Pankki Suomi Oyj ja muina järjestäjinä Svenska Handelsbanken AB, 
Eurohypo AG sekä HSH Nordbank AG.

Kaupan myötä Cityconin asiakkaiksi siirtyvät 191 kohteiden 
nykyistä vuokralaista. Citycon arvioi kaupan nostavan 
Kauppakeskukset-liiketoimintaryhmän nettovuokratuottoja 3,9 
miljoonaa euroa vuodessa eli noin 13,2 prosenttia.

Koskikeskus on Tampereen talousalueen monipuolisin kauppakeskus ja 
se sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Kaupan jälkeen Citycon 
omistaa Koskikeskuksen kaikki liiketilat. Koskikeskuksen 
kokonaismyynti on kasvanut neljän viime vuoden aikana 8-11 
prosenttia vuodessa eli kaksinkertaisesti verrattuna alan yleiseen 
kehitykseen. Koskikeskusta on suunniteltu laajennettavaksi noin 
15.000 m2 suuruisella liiketilalla. Hankkeen toteutumisen 
edellyttämä kaavoitustyö on käynnistetty. 

Valkeakosken Koskikara sijaitsee Tampereen markkina-alueella, 
Valkeakosken ydinkeskustassa. Koskikara on erinomaisella 
liikepaikalla sijaitseva, hyvin saavutettavissa oleva vireä 
kauppakeskus. 

Yhteenveto, nyt hankittu osuus

              Koskikeskus  Koskikara

Liikepinta-ala, m2     13 444    5 671
Liiketilojen 100%      100%
Vuokralaisten lkm      158      33
Vuokrasopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika, v.     3,3      1,5

Yhteenveto, koko kauppakeskus

              Koskikeskus  Koskikara

Kävijämäärä, milj.*     6,3      2,5
Kokonaismyynti, milj. e*  111,0     35,0
Kauppakeskuksen vaikutus-
alue, asukasta       306 000    34 000
Valmistumisvuosi      1988     1993
Cityconin omistama pinta-
ala kauppakeskuksesta
kaupan jälken, m2      28 000    5 800
Cityconin omistusosuus
kauppakeskuksesta
kaupan jälkeen 
(suluissa ennen kauppaa)  88% (27%)   55% (0%)
*Vuonna 2002, arvio

"Uudet hankinnat vahvistavat Cityconin liiketoiminnan ydintä. 
Omistusosuutemme merkittävä kasvu Koskikeskuksessa ja Koskikaran 
hankinta vahvistavat Cityconia ja ennen kaikkea itse keskuksia. 
Omistamalla useita kauppakeskuksia pystymme kehittämään niiden 
liiketoimintoja ja vahvistamaan niiden asemaa markkinoilla entistä 
tehokkaammin. Koskikeskuksen suunniteltu laajennusmahdollisuus 
parantaa toteutuessaan entisestään sen asemaa ydinkeskustan 
suurimpana ja kilpailukykyisimpänä kaupan yksikkönä", toteaa 
Cityconin toimitusjohtaja Petri Olkinuora.

Seinäjoen Torikeskus on Etelä-Pohjanmaan suuren markkina-alueen 
merkittävimpiä kauppakeskuksia. Torikeskuksen kävijämäärä vuonna 
2002 oli arviolta 1,8 miljoonaa asiakasta ja sen kokonaismyynti 
oli noin 16,0 miljoonaa euroa. Seinäjoen Torikeskuksen kauppahinta 
on 7,0 miljoonaa euroa. Kohteen nettotuotto kauppahinnalle on 
kaupantekohetkellä noin 8,6 prosenttia.

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa.
Yhtiö omistaa kaupan jälkeen yhteensä 15 kauppakeskusta 
pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen alueellisissa keskuksissa. 
Kauppakeskusten arvioitu kokonaismyynti kaupan jälkeen on 721 
miljoonaa euroa vuodessa ja Cityconin omistama vuokrattava pinta-
ala on yhteensä 203 000 m2.

Kauppakeskusten lisäksi Citycon omistaa 133 market- ja 
myymäläkiinteistöä. Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden tasearvo on 
tehdyn kaupan jälkeen 722,8 miljoonaa euroa, josta kauppakeskusten 
osuus on 58,0 prosenttia ja market- ja myymäläkiinteistöjen osuus 
42,0 prosenttia.


Citycon Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 680 36 738 tai 0400 333 256


www.citycon.fi
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet