Julkaistu: 2007-07-06 07:30:50 CEST
Metsä Board Oyj - Pääomatapahtuma
M-real myy Map Merchant Groupin Antalikselle

M-real Oyj Pörssitiedote 6.7.2007

M-real on tänään voimaan tulleilla osakekaupoilla myynyt Map Merchant
Group -paperitukkurin Sequana Capitalin sataprosenttisesti
omistamalle tytäryhtiölle Antalikselle. Kaupan kokonaisarvo on EUR
382 miljoonaa. M-realin arvioidaan kirjaavan kaupasta noin EUR 80
miljoonan myyntivoiton.

Metsäliitto-konserniin kuuluva M-real on myynyt koko omistusosuutensa
100-prosenttisesti omistamastaan tytäryhtiöstä Map Merchant Holdings
BV:stä ja sen tytäryhtiöistä (yhdessä "Map Merchant Group") Sequana
Capital SA:n sataprosenttisesti omistamalle tytäryhtiölle Antalis
International SAS:lle. Kaupan kokonaisarvo sisältäen mahdolliset
velka- ja eläkevastuut on EUR 382 miljoonaa. M-realin arvioidaan
kirjaavan kaupasta noin EUR 80 miljoonan myyntivoiton, joka
sisällytetään kaupan päätöshetken neljänneksen tilinpäätöslukuihin.

M-real ja Antalis ovat lisäksi solmineet kaupallisen sopimuksen, joka
takaa M-realin tuotteiden myynnin Antaliksen ja Mapin myyntiverkoston
kautta. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää,
mukaan lukien EU-viranomaisten hyväksyminen, ja sen arvioidaan
toteutuvan vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana.

Kaupalla ei ole vaikutusta M-realin tulokseen ennen veroja lukuun
ottamatta kertaluonteista tulosvaikutusta nyt tehdystä kaupasta.
M-realin velkaantumisasteen arvioidaan laskevan kauppaan liittyen 21
prosenttiyksikköä."Map Merchant Groupin myynti Antalikselle on osa M-realin
strategista 
tarkastelua ja merkittävä päätös koskien M-realin tuotteiden jakelua.
Tämä on niin ikään tärkeä askel eurooppalaisen paperiliiketoiminnan
toimintaympäristön parantamisessa. Kauppa tulee edelleen vahvistamaan
M-realin tasetta sekä parantamaan selvästi yhtiön taloudellista
asemaa luoden sitä kautta vahvemmat puitteet M-realin
jatkokehitykselle", sanoo M-realin hallituksen puheenjohtaja ja
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan."Jatkamme edelleen vahvojen ja
molempia osapuolia hyödyttävien 
kumppanuussopimuksiemme kehittämistä eurooppalaisten
paperitukkureiden kanssa. Kaupan toteuduttua M-real tulee selkeästi
ylittämään EUR 500 miljoonan tavoitteensa koskien omaisuuserien
myyntiä. Myynti on osa lokakuussa 2006 julkistetun saneerausohjelman
toteutusta ja siitä saaduilla tuloilla pienennetään yhtiön velkaa",
toteaa M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander.

M-real järjestää tänään kauppaa koskevan lehdistötilaisuuden kello 11
Suomen aikaa Espoossa, osoitteessa Revontulentie 6, 8. kerros.
Paikalla ovat M-realin hallituksen puheenjohtaja ja
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan, M-realin
toimitusjohtaja Mikko Helander ja Metsäliitto-konsernin
strategiajohtaja Hannu Anttila.

Kauppaa koskeva analyytikkopuhelu ja webcast järjestetään tänään
kello 11 GMT/13 Suomen aikaa. Iso-Britanniasta numero on +44 (0)
20 716 200 25, Ruotsista +46 (0) 850 520 110 ja Suomesta +358 (9)
2313 9201

Tietoa Map Merchant Groupista:

Map Merchant Group on Euroopan neljänneksi suurin paperitukkuri,
jolla on 50 000 asiakasta mukaan lukien painotalot, kustantajat,
mainostoimistot ja muut paperituotteiden käyttäjät. Map muodostuu
erillisistä paperitukkureista 23 Euroopan maassa ja se välittää niin
M-realin kuin muidenkin valmistajien tuotteita. Mapin myynti vuonna
2006 oli EUR 1,438 miljardia ja sen palveluksessa on noin 2 400
ihmistä.

M-REAL OYJ

Lisätietoja medialle:
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570
5606

Lisätietoja analyytikoille:
Mikko Helander, toimitusjohtaja, M-real, puh. 010 469 4959
Jussi Noponen, johtaja, M-real, puh. 010 469 4463