Published: 2007-04-24 15:30:02 CEST
Nýherji hf. - Árshlutareikningar
- 3 mánaða uppgjör 2007
Afkoma Nýherja í fyrsta ársfjórðungi 2007

• Hagnaður fyrsta ársfjórðungs 105 mkr. Tekjur aukast um 25% milli ára.
• EBIDTA 144 mkr í ársfjórðungnum.
• Nýherji kaupir Link ehf., áætlaðar árstekjur um 350 mkr.


Um rekstur fyrsta árfjórðungs

Tekjur Nýherja í fyrsta ársfjórðungi námu 2.389,5 mkr og jukust um 25% frá sama
ársfjórðungi árið áður og er að mestu um að ræða innri vöxt. Rekstrarhagnaður
af starfsemi Nýherja var 122,1 mkr, en hagnaður eftir skatta og afskriftir nam
105 mkr. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBIDTA) var
144,2 mkr í ársfjórðungnum. 

Vörusala og tengd þjónusta jókst um 354,2 mkr eða 28% samanborið við sama
ársfjórðung á síðasta ári og námu tekjur af þessum þætti 1.625,2 mkr í
ársfjórðungnum. 
 
Heildartekjur af hugbúnaði, tengdri þjónustu og ráðgjöf innan dótturfélaga
Nýherja námu 804,0 mkr og jukust um 20% á milli ára. Rekstrarhagnaður þessarar
þjónustu var 68,3 mkr í fjórðungnum og gera áætlanir ráð fyrir að vaxandi hluti
af tekjum og hagnaði Nýherja verði af þessum þáttum í starfseminni á næstu
árum. Tekjur af starfsemi erlendra dótturfélaga námu 315,9 mkr í fyrsta
ársfjórðungi, en tekjur hérlendis voru 2.073,4 mkr. Erlendar tekjur má rekja
til starfsemi AppliCon í Danmörku, Bretlandi og Svíþjóð. 

Stöðugildi innan Nýherja og dótturfélaga eru samtals 386 og hefur þeim fjölgað
um 28 frá áramótum, þar af 13 hjá dótturfélögum. 


Fjármagnsliðir 

Í fyrsta ársfjórðungi voru fjármunatekjur að frádregnum fjármagnsgjöldum
jákvæðar um 16 mkr, en fjármagnsliðir í sama ársfjórðungi árið áður voru
neikvæðir um 59,7 mkr. Mestu veldur að gengi krónunnar styrktist í ár en
veiktist í fyrra. 

Af rekstri Nýherja

Nýherji keypti öll hlutabréf í félaginu Link ehf. og er bókfærð viðskiptavild
vegna kaupanna 79 mkr. Árlegar tekjur Links ehf. eru ríflega 350 mkr, en
félagið er umboðs-og dreifingaraðili á vörum frá m.a. Sony, Panasonic og fleiri
þekktum framleiðendum. Linkur ehf. verður rekið sem dótturfélag Nýherja og
verður starfsemi þess tekin inn í reikninga félagsins frá 1. apríl. 

Vöxt í tekjum Nýherja má m.a. rekja til mikillar aukningar í sölu á IBM
netþjónum, einkum IBM Blade lausnum og UNIX netþjónum. Þá hefur verið mikil
sala á Avaya símkerfum, IBM hugbúnaði, Lenovo fartölvum og ýmsum Canon
neytendavörum. Þjónusta á sviði hýsingar, alrekstrarþjónustu og
hugbúnaðarráðgjafar er stöðugt vaxandi hluti tekna félagsins og var m.a. unnið
að innleiðingu á alrekstrarþjónustu fyrir ASKAR Capital og BM Vallá í
ársfjórðungnum. 
 
 
Dótturfélög

Rekstur AppliCon félaganna gekk vel á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og var
velta og afkoma umfram áætlanir. AppliCon A/S í Danmörku hóf í upphafi ársins
stórt verkefni við uppsetningu SAP lausna hjá DONG (Danish Oil and Naturgas)
auk ýmissa annarra SAP verkefna. AppliCon ehf. á Íslandi vann áfram mörg
verkefni fyrir Kaupþing, meðal annars í Noregi. Einnig hófst í febrúar
innleiðing á SAP fjárhags- og fjármálalausnum fyrir ASKAR Capital. Þá er unnið
að ýmsum Microsoft lausnum, svo sem Microsoft CRM lausn fyrir Mastercard og
Innranet og Microsoft SharePoint lausn fyrir N1. Rekstur AppliCon Ltd. í
Bretlandi gengur samkvæmt áætlun og hafa sjö ráðgjafar þegar verið ráðnir þar
til starfa. Í Svíþjóð tók AppliCon til starfa í upphafi ársins og hefur verið
unnið að undirbúningi að rekstri og ráðningu starfsmanna í Stokkhólmi. 

ParX, viðskiptaráðgjöf IBM hefur ráðið til sín sex nýja ráðgjafa á fyrsta
ársfjórðungi og er það gert í takti við aukin verkefni og vaxandi þarfir
viðskiptavina. ParX hefur að undanförnu einkum unnið að verkefnum fyrir stærri
fyrirtæki og stofnanir, meðal annars fyrir Fjarðarál, úttekt á starfsmannamálum
150 ríkisstofnana, verkefni í tengslum við atvinnuuppbyggingu sveitarfélaga og
alþjóðlega þjónusturannsókn fyrir GFK vegna IKEA. Sérfræðingar ParX ehf. starfa
á fjórum megin fagsviðum; fjármálum, stjórnunar- og markaðsmálum og
starfsmannamálum, auk þess sem sérstakt svið er fyrir opinbera stjórnsýslu. 


Horfur

Tekjur í fyrsta ársfjórðungi voru nokkuð umfram áætlanir og afkoma í samræmi
við áætlun. Söluhorfur í öðrum ársfjórðungi eru góðar og því er gert ráð fyrir
að áætlanir félagsins gangi eftir. 


Samþykkt stjórnar

Á stjórnarfundi Nýherja hf. í dag, 24. apríl 2007, samþykkti stjórn félagsins
árshlutareikning fyrsta ársfjórðungs 2007, en hann hefur verið kannaður af
endurskoðendum félagsins. 


Um Nýherja

Nýherji er markaðsdrifið þekkingarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni og
ráðgjafar. Hlutverk Nýherja er að skapa viðskiptavinum virðisauka með þekkingu
starfsfólks á upplýsingatækni, rekstri og viðskiptavinum. Félagið er eitt
öflugasta upplýsingatæknifyrirtæki landsins með víðtækt framboð af vörum,
þjónustu og lausnum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. 

Stjórn félagsins skipa Benedikt Jóhannesson, formaður, Árni Vilhjálmsson og
Guðmundur Jóh. Jónsson. Forstjóri félagsins er Þórður Sverrisson og veitir
hann nánari upplýsingar í síma 569 7711 / 893 3630. Heimasíða Nýherja er
www.nyherji.is.


nýherji.lykiltölur.31.3.2007.xls
nýherji árshlutareikningur 31.3.2007.pdf