Published: 2006-01-17 10:15:55 CET
MP Fjárfestingarbanki hf. - Grunnupplýsingar skuldabréfa
MP Fjárfestingarbanki eykur eigið fé um 700 milljónir króna
Á hluthafafundi MP Fjárfestingarbanka hf. 14. desember síðastliðinn var
samþykkt tillaga um að auka eigið fé bankans um 700 milljónir króna í lokuðu
forgangsréttarútboði. Hluthafar í bankanum eru 47 og tóku þeir allir þátt í
hlutafjáraukningunni sem var greidd í lok desember. Í dag er útgefið hlutafé
bankans einn milljarður króna og eigið fé 3,2 milljarðar. 

Hlutafjáraukningin mun styðja við frekari vöxt og uppbyggingu MP
Fjárfestingarbanka hér á landi og erlendis. Nýlega keypti bankinn, auk fleiri
íslenskra fjárfesta, Bank Lviv bankann í Úkraínu. Þá hefur MP
Fjárfestingarbanki aukið hlutdeild sína í Sparisjóði vélstjóra og á nú tæplega
10% af útgefnu stofnfé sparisjóðsins. 

MP Fjárfestingarbanki hf. er framsækin fjármálastofnun sem hefur starfsleyfi
til rekstrar lánafyrirtækis og er aðili að Kauphöll Íslands. Hjá bankanum
starfar hópur sérfræðinga með víðtæka menntun og reynslu. Bankinn rekur
starfsstöðvar í þremur löndum utan Íslands í gegnum tengd félög. Alls vinna um
30 manns hjá bankanum og tengdum félögum. 
Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Valtýsson framkvæmdastjóri í síma 540 3200.