Julkaistu: 2007-01-30 08:18:39 CET
Metsä Board Oyj - Pörssitiedote
M-REAL MYY 9 % METSÄ-BOTNIAN OSAKKEISTA METSÄLIITOLLE EUR 240
M-real Oyj Pörssitiedote 30.1.2007

M-REAL MYY 9 % METSÄ-BOTNIAN OSAKKEISTA METSÄLIITOLLE EUR 240
MILJOONALLA JA HYLKÄÄ UPM-KYMMENE OYJ:N TARJOUKSEN METSÄ-BOTNIAN
OSAKKEISTA

M-real kirjaa kaupasta noin EUR 135 miljoonan myyntivoiton

Metsäliitto-konsernin tytäryhtiö M-real Oyj:n hallitus on emoyhtiö
Metsäliitosta riippumattomista hallituksen jäsenistä kootun komitean
esityksen perusteella päättänyt tänään myydä 9 % Metsä-Botnian
osakkeista Metsäliitolle ja hylätä UPM-Kymmene Oyj:n EUR 500
miljoonan tarjouksen 15 %:sta Metsä-Botnian osakkeita. Metsäliitto
maksaa osakkeista käteisellä EUR 240 miljoonaa ja M-real kirjaa
kaupasta noin EUR 135 miljoonan myyntivoiton.

”Metsä-Botnian osakkeiden myyminen Metsäliitolle on osa M-realin
18.10.2006 julkistettua saneerausohjelmaa. Tämä mahdollistaa
saneerausohjelmamme nopean etenemisen päinvastoin kuin muut
vaihtoehdot, jotka olisivat kilpailuviranomaisten hyväksymisien ja
sopimusneuvottelujen vuoksi voineet hidastaa merkittävästi ohjelmamme
läpivientiä. Kauppa vahvistaa merkittävästi M-realin tasetta ja
rahoitusasemaa. Kaupan positiivinen vaikutus M-realin
velkaisuusasteeseen (gearing) on noin 20 prosenttiyksikköä”, M-realin
toimitusjohtaja Mikko Helander sanoo.
  
UPM-Kymmene julkisti 9.11.2006 niin ikään tarjouksen M-realin
omistuksessa olevista Metsäliitto-konsernin tytäryhtiö Metsä-Botnian
osakkeista. UPM:n tarjous koski 15 prosenttia Metsä-Botnian
osakkeista ja siihen sisältyi määräysvaltapreemio, sillä tarjouksen
hyväksyminen olisi antanut UPM:lle määräysvallan Metsä-Botniassa.
  
M-realin hallituksen Metsäliitosta riippumattomien jäsenten komitea
on arvioinut tarjouksia ja katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien edun mukaista hyväksyä Metsäliiton tarjous. M-
realin hallitus on tehnyt päätöksensä komitean esityksen pohjalta.
  
”Tehdyt tarjoukset olivat lähtökohtaisesti vaikeasti verrattavissa,
koska tarjoukset koskivat erisuuruista määrää Metsä-Botnian
osakkeista ja koska UPM:n tarjoukseen liittyi määräysvaltapreemio.
UPM:n tarjouksen hyväksyminen olisi johtanut M-realin kannalta
merkittäviin operatiivisiin ja strategisiin ongelmiin sekä
epävarmuustekijöihin. Määräysvallan siirtyminen kilpailijalle olisi
johtanut erityisesti M-realin Kaskisten, Kemin, Joutsenon ja
Äänenkosken tehtaiden kannalta ongelmalliseen tilanteeseen, koska
nämä tehtaat on integroitu Metsä-Botnian tuotantolaitoksiin”,
riippumattoman komitean työtä johtanut Nokian Renkaiden
toimitusjohtaja Kim Gran korostaa.

”UPM:n tarjoukseen liittyi lisäksi merkittäviä oikeudellisia
epävarmuustekijöitä erityisesti kilpailulainsäädännön kannalta. UPM:n
kanssa käyty kirjeenvaihto osoittaa myös, että tarjouksen
hyväksyminen olisi edellyttänyt Metsä-Botnian toimintaa ohjaavien
sopimusten muuttamista, mikä ei ollut mahdollista. Lisäksi UPM-
Kymmenen ehdottama kauppa ei olisi ollut yhteensovitettavissa M-
realin strategisten intressien kanssa”, toteaa Kim Gran.

  
Hallituksen päätöstä myydä 9 % Metsä-Botnian osakkeista EUR 240
miljoonan kauppahinnalla tukee investointipankki JPMorganilta
hankittu niin sanottu fairness opinion, jonka mukaan kauppahinta on
taloudellisesti M-realin osakkeenomistajien etujen mukainen.
JPMorganin tehtävänä oli yksinomaan Metsä-Botnian arvonmääritys ja
nyt päätettyyn kauppaan liittyvän fairness opinionin antaminen.
Komitean oikeudellisena neuvonantajana on toiminut Roschier
Asianajotoimisto Oy.
  
M-REAL OYJ


Lisätietoja:

Mikko Helander, toimitusjohtaja, M-real, puh. 010 469 4300