Julkaistu: 2007-01-12 17:10:01 CET
Revenio Group Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Done Solutions Oyj      Pörssi-ilmoitus 12.1.2007 klo 18.10


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Conventum Venture Finance Oy:n (0823796-9) omistusosuus Done Solutions 
Oyj:n 
äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan 
(1/20) 
tänään 12.1.2007 tehdyn osakekaupan seurauksena.

Conventum Venture Finance Oy omistaa 3.140.770 kappaletta Done Solutions 
Oyj:n 
osakkeita, joka edustaa 4,73 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 
Done 
Solutions Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 66.436.484 kappaletta.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen,  puh.  0205  253427,
gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  
2001 
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: 
Palvelut 
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  
palveluita. 
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia  
logistisia 
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  
ja 
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  
suunnittelee, 
valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  
ja 
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla 
Pohjoismaissa, 
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.