Published: 2021-02-10 18:29:00 CET
Arion banki hf.
Reikningsskil

Afkoma Arion banka á fjórða ársfjórðungi 2020 og á árinu 2020

 • Afkoma Arion banka á 4F var 5.761 milljón króna, sem er mun betri afkoma en á 4F 2019
 • Afkoma af áframhaldandi starfsemi bankans var 8.110 milljónir króna og jókst um 56% frá 4F 2019
 • Arðsemi eiginfjár á fjórðungnum var 11,8% en var neikvæð um 5,8% á 4F 2019
 • Hreinn vaxtamunur var 2,9% í lágvaxtaumhverfi, samanborið við 3.0% á 4F 2019
 • Tekjur af kjarnastarfsemi aukast um 8,2% samanborið við 4F 2019
 • Heildareignir bankans jukust um 8% frá áramótum en lánabókin hækkar um 6% og innlán um 15%
 • Hagnaður 2020 var 12.469 milljónir króna og arðsemi eigin fjár var 6,5% samanborið við 1.100 milljónir króna og 0,6% arðsemi eigin fjár á árinu 2019.
 • Hagnaður af áframhaldandi starfsemi nam 16.747 milljónum króna og hækkaði um 19% á milli ára
 • Eiginfjárhlutfall bankans var 27,0% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 22,3% í lok ársins, þegar tekið hefur verið tillit til tillögu stjórnar um 3 milljarða króna arðgreiðslu, sem nemur 1,74 krónum á hlut, og 15 milljarða króna kaup á eigin bréfum
 • Stjórn bankans hefur samþykkt endurkaupaáætlun á hlutabréfum bankans
 • Arion banki er vel undirbúinn undir framtíðina með uppfærða stefnu og endurskoðuð fjárhagsleg markmið til meðallangs tíma

Afkoma Arion banka af áframhaldandi starfsemi var 8.110 milljónir króna á fjórða ársfjórðungi og 16.747 milljónir króna á árinu. Afkoma fjórðungsins nam 5.761 milljónum króna og 12.469 milljónum króna á árinu. Arðsemi eiginfjár var 11,8% á fjórðungnum og 6,5% á árinu. Arðsemi eiginfjár, miðað við 17% hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1, var 14,9% á fjórðungnum og 7,9% á árinu.

Heildareignir námu 1.173 milljörðum króna í árslok, samanborið við 1.082 milljarða króna í árslok 2019. Lán til viðskiptavina hækkuðu um 6% frá áramótum, aðallega húsnæðislán. Lausafé bankans jókst þar sem innlán viðskiptavina jukust verulega og vegna útgáfu skuldabréfa undir viðbótar eiginfjárþætti 1 í febrúar. Innlán jukust um 15% á árinu, ekki síst vegna aukinnar áherslu á innlán frá einstaklingum og fyrirtækjum. Heildar eigið fé nam 198 milljörðum króna í árslok, samanborið við 190 milljarða króna í árslok 2019.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 27,0% í árslok, en var 24,0% í árslok 2019. Hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 22,3% í árslok, samanborið við 21,2% í árslok 2019. Í útreikningum er gert ráð fyrir 3 milljarða króna arðgreiðslu og 15 milljarða króna kaupum á eigin bréfum, sem samþykkt hafa verið af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið). Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirlitinu. Eiginfjárgrunnur samstæðunnar jókst um 28 milljarða króna frá árslokum 2019.

Stjórn Arion banka hefur samþykkt að heimila bankanum að hefja endurkaupaáætlun á hlutabréfum bankans á Íslandi og í Svíþjóð (í formi SDR). Tilkynnt verður um óháðan framkvæmdaraðila og hámarksmagn hvers viðskiptadags þegar upplýsingarnar liggja fyrir og áður en endurkaupaáætlunin kemur til framkvæmda. Framkvæmdaraðili mun taka allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu (sjá Fréttatilkynning - Arion banki).

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka
„Árið var að mörgu leyti óvenjulegt vegna efnahags- og samfélagslegra áhrifa Covid-19 en vel gekk að laga starfsemi bankans að breyttum veruleika eftir að samkomutakmarkanir tóku gildi í mars sl. Á starfsfólk bankans þakkir skildar fyrir þolgæði og útsjónarsemi. Lengi vel störfuðu um 80% starfsmanna heima, sinntu þaðan verkefnum sínum og þjónuðu okkar viðskiptavinum. Útibúin okkar voru um skeið lokuð nema þeim sem áttu fyrir fram bókaða tíma. Segja má að sú stafræna þróun sem hefur átt sér stað í fjármálaþjónustu hér á landi hafi komið sér afar vel á árinu, enda gátu bæði einstaklingar og fyrirtæki sinnt nær öllum sínum fjármálum með stafrænum lausnum og greitt með snertilausum hætti fyrir vörur og þjónustu.

Afkoma bankans batnaði verulega á milli ára, bæði hreinn hagnaður og hagnaður af áframhaldandi starfsemi, sem sýnir góðan árangur af þeim skipulags- og áherslubreytingum er ráðist var í undir lok þriðja ársfjórðungs 2019. Afkoman á fjórða fjórðungi ársins var sérlega góð, hagnaður af áframhaldandi starfsemi jókst um 56% frá fyrra ári og arðsemi á fjórðungnum var umfram 10% markmið bankans. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur samþykkt beiðni bankans um að kaupa til baka eigin bréf fyrir allt að 15 milljarða króna, sem eru mjög ánægjuleg tíðindi fyrir Arion banka og vonandi bankakerfið í heild. Bankinn gerir einnig tillögu til aðalfundar um að greiða tæplega þriggja milljarða króna arð. Þrátt fyrir þetta er fjárhagslegur styrkur bankans með því besta sem gerist í Evrópu og mikil útlánageta er fyrir hendi.

Til að bregðast við breyttum aðstæðum í efnahagslífi landsins bauð Arion banki fyrstur banka bæði einstaklingum og fyrirtækjum greiðsluhlé á lánum. Lán að upphæð 130 milljarðar króna fóru í greiðsluhlé að ósk viðskiptavina, en í árslok námu lán í greiðsluhléi um 35 milljörðum króna. Á sama tíma hefur bankinn aldrei veitt jafnmörg íbúðarlán, sem vitanlega skýrist af breyttu vaxtaumhverfi. Um helmingur íbúðalánasafns bankans í árslok voru lán sem við veittum viðskiptavinum á árinu 2020, samtals um 200 milljarðar króna. Lán til fyrirtækja voru einnig óvenju mikil en bankinn lánaði um 440 milljarða króna til fyrirtækja á árinu og að talsverðum hluta var um endurfjármögnun að ræða. Meðal nýrra lána til fyrirtækja er rúmlega einn milljarður króna í viðbótarlán og tæpir þrír milljarðar króna í stuðningslán sem tengjast aðgerðum stjórnvalda vegna Covid-19. Þegar leið á árið tóku markaðir við sér og eignir í stýringu hjá bankanum jukust um rúma 100 milljarða króna á árinu. Þá var Arion banki stærstur í miðlun hlutabréfa á markaði fimmta árið í röð.

Notkun á stafrænu þjónustuleiðunum okkar jókst á síðastliðnu ári sem þýðir að samskipti okkar við viðskiptavini aukast til muna. Að meðaltali áttum við samskipti við alla okkar viðskiptavini einu sinni á dag á árinu 2020, alls 42 milljón skipti, og voru 99% þeirra samskipta stafræn. Það gefur auga leið að í þessu felast tækifæri til að efla þjónustu okkar enn frekar, gera hana þægilegri og skilvirkari.

Á árinu 2020 lögðum við áherslu á að fjölga grænum vörum bankans. Um mitt ár kynnti bankinn græn innlán, sem við köllum Grænan vöxt, og hefur þeim verið ráðstafað til fjármögnunar grænna bílalána bankans. Þannig geta viðskiptavinir okkar lagt sitt af mörkum til nauðsynlegra orkuskipta með því að leggja sparnað inn á Grænan vöxt. Viðtökur viðskiptavina hafa verið framar vonum og höfum við í ljósi þessara miklu vinsælda útvíkkað umgjörð reikningsins. Við buðum einnig fyrst banka upp á græn íbúðalán sem njóta sérkjara. Með því að bjóða græn íbúðalán viljum við fyrst og fremst stuðla að því að einstaklingar, verktakar og fasteignafélög byggi meira af umhverfisvottuðu húsnæði en að okkar mati er framboðið of lítið í dag.

Í desember samþykkti stjórn Arion banka uppfærða stefnu bankans sem byggist á þeirri vegferð sem bankinn hefur verið á undanfarin ár, menningu okkar, gildum og þeim áherslubreytingum sem kynntar voru í september 2019. Kjarninn í nýrri stefnu er að við ætlum að standa öðrum framar með snjöllum og traustum fjármálalausnum sem skapa viðskiptavinum, hluthöfum og samfélaginu öllu verðmæti til framtíðar. Innleiðing stefnunnar er þegar hafin og mun hún setja afgerandi mark á starfsemi okkar og þjónustu á komandi ári.

Merki eru um að umsvif í efnahagslífinu séu að aukast í kjölfar þess að dregið hefur úr óvissu í umhverfinu. Mikilvægt er að viðspyrnan verði kröftug svo að íslenska hagkerfið nái fljótt fyrri styrk. Arion banki er í góðri stöðu til að leggja sín lóð á vogarskálarnar til að svo megi verða, í góðu samstarfi við sinn öfluga hóp viðskiptavina.“

Vefstreymi fyrir markaðsaðila 11. febrúar klukkan 8:30
Vefstreymi fyrir markaðsaðila verður fimmtudaginn 11. febrúar klukkan 8:30 þar sem Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka, Stefán Pétursson framkvæmdastjóri fjármálasviðs, Eggert Teitsson aðstoðarframkvæmdastjóri fjármálasviðs og Theodór Friðbertsson forstöðumaður fjárfestatengsla munu kynna afkomu bankans og svara spurningum þátttakenda. Streymið fer fram á ensku.

Hægt verður að nálgast streymið beint á financialhearings.com og á fjárfestatengslavef bankans.

Til að taka þátt með því að leggja fram spurningar þarf að hringja inn áður en kynningin hefst, sjá eftirfarandi símanúmer:

Ísland800 7520
Svíþjóð+46 850 558 354
Bretland+44 333 300 9261
Bandaríkin+1 844 625 1570


Fjárhagsdagatal Arion banka er aðgengilegt á heimasíðu bankans.


Arion Banki Árseikningur Samstæðu 2020.pdf
Arion Bank Investor Presentation Q4 2020.pdf
Arion Bank Press Release Q4 2020.pdf